Offentlige byggerier

Sygehuse og hospitaler i stat og regioner. Hvor der stilles høje krav til bygningernes, funktion og kvalitet. En fremtidssikret ramme om både forskning og den daglige lægegerning med patientpleje. 

Ældreboliger og plejehjem, der skal fungere som gode og trygge boliger og som en funktionel arbejdsplads for personalet.

Skoler og børneinstitutioner, der skal danne ramme omkring børns udvikling og indlæring.

Kontorer og offentlige bygninger, vores fælleseje, med arbejdspladser og funktioner der dagligt skal fungere.

Samarbejde ved offentlige byggerier
Mange interesser skal varetages under sådanne byggeprocesser, hvilket kræver et struktureret samarbejde i en positiv og åben dialog.

G.V.L Entreprise A/S har for det offentlige udført opgaver, i traditionelle samarbejdsformer samt i partnering og OPS – samarbejde.