Om G.V.L

G.V.L. ENTREPRISE A/S er et 100% danskejet firma og består af et team af ingeniører og entreprenører, der med basis i mere end 25 års ekspertise har oparbejdet et solidt referencegrundlag.

G.V.L. ENTREPRISE A/S er startet op som et firma med basis i tømrer / snedker arbejde, men beskæftiger i dag håndværkere inden for alle de bygningsmæssige fag.

G.V.L. ENTREPRISE A/S udfører hoved- og totalentrepriser inden for det offentlige byggeri, det private erhvervsliv samt  bolig- og sportsforeninger.

Som total- og hovedentreprenører indgår vi ofte et tæt samarbejde, i selve projekteringsfasen med bygherre og rådgiver, for at finde alternative løsninger på optimering af både byggeriets funktion og pris.

G.V.L. ENTREPRISE A/S har erfaring fra både partnering og OPS-samarbejde og indgår også gerne i et samarbejde omkring projekter, evt. som invester, med den nødvendige kompetence og erfaring i juridiske og myndighedsmæssige formalia.